Oud Goud

PlaatsPlantagekerk
Datum16 februari 2019 om 15:00
OmschrijvingOud Goud is een Zwols koor voor ouderen met geheugenproblemen en hun begeleiders
die graag zingen. Op zaterdag 16 februari organiseert zij met medewerking van het
kinderkoor Konstatijn en Vocal group On-Cue een groots stadsconcert in de
Plantagekerk. Belangstellenden zijn van harte welkom om het gratis concert bij te
wonen.
Stadsconcert
Het stadsconcert vindt plaats op zaterdag 16 februari in de Plantagekerk (Ter Pelwijkstraat 17 in
Zwolle) en begint om 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur is de kerk open. Het concert duurt ongeveer een
uur. Tijdens het concert worden naast eigen repertoire van ieder koor ook nog een paar moderne
liederen met medewerking van rapper Rik ten gehore gebracht. Oud Goud staat onder leiding van
dirigente Hetty Bolt. Kinderkoor Konstatijn en Vocal group On-Cue staan onder leiding van Eline
Geerdink. Het concert wordt georganiseerd door het koor Oud Goud in samenwerking met
IJsselheem, SamenZwolle en Zwolle Doet! en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het
Fonds Amateurkunst en BuurtcultuurFonds. De toegang is gratis. Na afloop kunt u de stichting Oud
Goud financieel steunen door middel van een vrije gift. Voor meer informatie over het concert en het
reserveren van zitplaatsen (niet verplicht) kunt u contact opnemen met kooroudgoud@gmail.com
Amazing-meezing-avonden
Het concert is de start van de ‘Amazing-meezing-avonden’. Tijdens deze avonden, één keer per
kwartaal op maandagavond, kunnen bewoners uit de Kamperpoort en andere Zwolse wijken
aansluiten bij de zangavond van Oud Goud in de Nieuwe Haven. De avonden vinden plaats op 18
maart, 13 mei, 2 september en 4 november 2019 van 19.00 uur tot 20.00 uur in het restaurant van
Nieuwe Haven, Burg. Vos de Waelstraat 1 in Zwolle. Vanaf 18.45 uur is het restaurant open. De
meezing-avonden zijn vrij toegankelijk zonder opgave. Voor meer informatie over de Amazing-meezingavonden
kunt u contact opnemen met kooroudgoud@gmail.com
Bijdragen aan beeldvorming dementie
Het doel is om door het organiseren van deze activiteiten en daarbij samen te werken met andere
koren in Zwolle en wijk-/buurtbewoners de beeldvorming rondom dementie te nuanceren. Het koor
wil graag aan Zwolle laten zien wie zij is. En wil vooral ook laten zien dat de diagnose dementie niet
betekent dat je geen plezier meer kunt beleven aan zingen. Bezoekers en deelnemers kunnen zelf
ervaren dat het leven ook voor mensen met dementie plezierige momenten kent.
Koor Oud Goud
Doel van het koor is plezier beleven aan het samen zingen. Als zingen in een ‘gewoon’ koor vanwege
geheugenproblemen niet meer mogelijk is, is dit koor een goed alternatief. Er worden liederen
gezongen die bekend zijn bij veel mensen. Af en toe wordt er een eenvoudig nieuw lied ingestudeerd.
Het tempo van instuderen is aangepast. Het plezier staat voorop en niet de prestatie. Er is ruimte
voor eigen inbreng van liederen. Ook voor begeleiders en mantelzorgers is dit een mooie gelegenheid
om te genieten van een ontspannen activiteit met hun naaste. Iedereen is welkom; thuiswonend of
wonend in een woonzorgcentrum. Het koor is in 2014 gestart met een subsidie van het RCOAK en het
Ouderenfonds en is na een bijdrage van de Stichting Vrienden van IJsselheem als stichting verder
gegaan.